O nás


Taneční školu Duha založil v roce 1991 v České Lípě učitel tance a společenské výchovy Karel Řídel. Za své sídlo si vybral krásné prostory "Bílého domu", kde má pro výuku k dispozici Velký sál, dvě taneční učebny a kancelář. Touto školou, zabývající se taneční a pohybovou výukou dětí, mládeže i dospělých se zaměřením hlavně na společenský tanec a také mažoretky, prošlo za uplynulá léta více jak 10.000 žáků.

- Cílevědomá a systematická práce začínala u těch nejmenších, kteří chtěli navštěvovat TŠ již od pěti let.

Za dobu své existence TŠ vychovala páry té nejvyšší třídy M, které vzorně reprezentovaly na domácích i zahraničních parketech, a z nichž někteří stále tančí na profesionální úrovni.
V současné době má TŠ Duha pouze tanečníky seniorské kategorie, kteří se věnují standardním a latinsko-americkým tancům.

Pod vedením a v choreografii Karla Řídela se dále všechny ročníky věnovaly nácviku kolektivních předtančení různých žánrů jako jsou valčíky, polky, latinsko-americké směsi a standardně laděné choreografie. Účastnily se s nimi celostátních soutěží, kde měly výborné výsledky. Také skupiny mažoretek nacvičovaly kolektivní choreografie a prezentovaly je na veřejnosti i na tanečních soutěžích.

Plesové choreografie - Titanic

TŠ se také stala významných pořadatelem soutěží a přehlídek nejen regionálního, ale i celostátního významu, jako jsou Českolipský zvoneček, Regionální a Celostátní kolo Festivalu tanečního mládí, Mistrovství ČR plesových předtančení a další.

Karneval

Nezanedbatelnou součástí činnosti TŠ je pořádání Kurzů tance a společenské výchovy pro mládež i dospělé v prostorách Kulturního domu Crystal Česká Lípa, KD Zákupy a obec Chotovice, kde vyučují Karel Řídel s Pavlou Řídelovou.

Duha již od svého založení spolupracuje řadu let s Taneční školou Kurzak i Zamorski v polské Jelení Hoře a v roce 1998 navázala kontakty a výbornou spolupráci s Taneční školou Roland Schulze v německé Hoyerswerdě. Obě tyto partnerské školy jsou pro TŠ vzorem a stálou inspirací do další práce v oblasti výuky a tanečních soutěží.

Hoyerswerda