O nás


Taneční školu Duha založil v roce 1991 v České Lípě učitel tance a společenské výchovy Karel Řídel. Za své sídlo si vybral krásné prostory "Bílého domu", kde má pro výuku k dispozici Velký sál, dvě taneční učebny a kancelář. Touto školou, zabývající se taneční a pohybovou výukou dětí, mládeže i dospělých se zaměřením hlavně na společenský tanec a také mažoretky, prošlo za uplynulá léta více jak 10.000 žáků.

Cílevědomá a systematická práce začíná už u těch nejmenších, kteří začínají navštěvovat TŠ již od věku pěti let.

V současné době má TŠ tanečníky od 5 do 50 let s výkonnostními třídami od začínající třídy D až po nejvyšší třídu M – mezinárodní, kteří se věnují jak tancům standardním, tak tancům latinsko-americkým.
Páry vzorně hájí barvy taneční školy a města Česká Lípa nejen na soutěžích v ČR, ale i v zahraničí.

Pod vedením a v choreografii Karla Řídela se dále všechny ročníky věnují nácviku kolektivních předtančení různých žánrů jako jsou valčíky, polky, latinsko-americké směsi a standardně laděné choreografie. Účastní se s nimi celostátních soutěží, kde mají výborné výsledky. Také skupiny mažoretek nacvičují kolektivní choreografie a prezentují je na veřejnosti i na tanečních soutěžích.

Plesové choreografie - Titanic

Pro radost těch nejmenších žáků pořádá TŠ několikrát do roka velmi oblíbené dětské karnevaly, plné krásných a rozzářených dětských očí. TŠ se také stala významných pořadatelem soutěží a přehlídek nejen regionálního, ale i celostátního významu, jako jsou Českolipský zvoneček, Regionální a Celostátní kolo Festivalu tanečního mládí, Mistrovství ČR plesových předtančení a další.

Karneval

Nezanedbatelnou součástí činnosti TŠ je pořádání Kurzů tance a společenské výchovy pro mládež i dospělé v prostorách "Bílého domu a Kulturního domu Crystal Česká Lípa, kde vyučují Karel Řídel s Pavlou Řídelovou.

Duha již od svého založení spolupracuje řadu let s Taneční školou Kurzak i Zamorski v polské Jelení Hoře a v roce 1998 navázala kontakty a výbornou spolupráci s Taneční školou Roland Schulze v německé Hoyerswerdě. Obě tyto partnerské školy jsou pro TŠ vzorem a stálou inspirací do další práce v oblasti výuky a tanečních soutěží.

Hoyerswerda