Taneční kurzy


Taneční kurzy pro MLÁDEŽ

ZÁKLADNÍ - jsou určeny pro děvčata a chlapce 1. až 4. ročníků středních škol a učilišť. Kurz je pravidelně v pátek od 19.00 hodin v "Bílém domě". První lekce se bude konat v pátek 13. září 2019 od 19.00 hodin.

Zahájení zápisu - zápis již zahájen.

!!! Volná místa již jen pro chlapce !!!

POKRAČOVACÍ - tento kurz je určen pro absolventy základních tanečních pro mládež. Zde se můžete naučit další společenské tance a rozšířit si svůj repertoár tanečních figur i módních tanců.

Zahájení pokračovacích tanečních je v pátek 13. prosince 2019 od 19.00 hodin.

Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ

ZÁKLADNÍ - 9 příjemných večerů pro manželské i nemanželské taneční páry. Pravidelné setkávání s přáteli při dobré hudbě a v příjemném prostředí velkého sálu "Bílého domu".

Podzimní kurz byl zahájen v neděli 6. října 2019 od 19.00 hodin.

První setkání zimního kurzu proběhne v neděli 8. prosince 2019 od 19.00 hodin.

Podzimní kurz v příštím roce bude zahájen v neděli 4. října 2020.

POKRAČOVACÍ - tento kurz je určen pro absolventy tanečních kurzů pro dospělé. Zde se můžete naučit další společenské tance a rozšířit si svůj repertoár tanečních figur i módních tanců.

Zahájení podzimních pokračovacích tanečních je v pátek 13. prosince 2019 od 19.00 hodin, a bude probíhat vždy v pátek.

Zahájení zimních pokračovacích tanečních je v pátek 28. února 2020 od 19.00 hodin. Tento kurz bude probíhat ve zrychleném režimu – neděle, pátek, neděle, …

Zahájení kurzů

Vážení přátelé

chceme Vás přivítat v tanečním kurzu, pořádaném Taneční školou Duha Česká Lípa. Máte obavy, jaké to všechno bude? Žádný strach, obavy stranou a s chutí do toho. Budeme Vás informovat, co Vás zde čeká a proto pozorně čtěte. Znalost společenského tance a bezvadné společenské vystupování jsou součástí všeobecného vzdělání, bez kterého se dnes již nikdo neobejde. Společenské konvence platí na celém světě a proto si je musíme všichni osvojit. Věříme, že se Vám i letošní taneční sezona bude líbit a vzpomínky na ni budou patřit k těm nejhezčím ve Vašem životě.

Vaši učitelé:

Vaši učitelé

Zahájení kurzů

Zahájení tanečního kurzu pro mládež proběhne v pátek 13. září 2019 od 19.00 hodin v "Bílém domě".

Co všechno se naučíte

Tance kolové

VALČÍK - právem je nazýván králem všech tanců
POLKA - je tanec který vznikl na královéhradecku ve východních Čechách kolem roku 1830
POLONÉZA - byla řadovým tancem minulého století
MAZURKA - tanec polského národního obrození

Tance standardní

WALTZ - říká se mu též anglický pomalý valčík
FOXTROT - souvisí s vývojem džezové hudby v USA
SLOWFOXTROT - je jední z nejkrásnějších, ale nejtěžších tanců
TANGO - se začalo tančit Argentině před 1. světovou válkou

Tance latinsko-americké

CHA-CHA - je nejoblíbenější tanec mládeže v tanečních
RUMBA - tanec rytmicky náročný, pocházející z Kuby se tančí až v Pokračovacím kurzu
SAMBA - brazilský tanec, jehož rytmus je používán i v současné populární hudbě

Tance džezové

JIVE - v Anglii upravený tanec, který vznikl z Rock and Rollu
BLUES - pochází z lidového tance černochů
SLOWROCK - tanec pro pomalou současnou hudbu

Tance country

Oblíbené kolektivní tance, které vytvářejí přátelskou atmosféru

Tance diskotékové

Tance pohybově náročné, vyžadující dobrou koordinaci pohybu

Společenské kapitoly

- začínáme s etikou všedního dne
- pozdravit je slušnost, odpovědět povinnost
- cestujeme
- umět dát, umět přijmout
- sedáme s přáteli
- stolování, stolničení
- a další

Školné

Za celý kurz včetně prodloužených a závěrečného plesu - Věnečku 1.400 Kč na osobu, třídní kolektivy stejně jako celé páry mají 100 Kč slevu.

Školné není příliš vysoké s přihlédnutím na kulturní prostředí, bohatý program, jedinečné technické zabezpečení výuky a cen obdobných kurzů v jiných městech. I přes neustále rostoucí ceny služeb, energií a nájemného Vás přijde jedna vyučovací hodina na 25 Kč, což je v porovnání s výukou jiných umění a jazyků cenou minimální.

Rodičovská gardenka - 350 Kč

Gardenka - místenková průkazka pro doprovod, na kterou ušetříte 20% na vstupném a navíc si zajistíte stálé místo v přední řadě stolů na všechny vyučovací lekce prodloužené. Rezervujte si včas průkazku pro doprovod, jejich počet je omezen kapacitou stolů. Tuto místenku je možné uhradit současně se školným.

Storno poplatky - do 1. září 2019 je storno poplatek 25% kurzovného, do 13. září 2019 je to 75%, a po tomto termínu se kurzovné nevrací!!

Přihláška

Datum: 25. 08. 2019

Jméno
Příjmení
Adresa
PSČ
E-mail
Telefon
Mám zájem o:
Poznámka: